Bức ảnh "A Deputy Governor of Kamboja" phải chăng là ảnh Thoại Ngọc Hầu? - Trần Hoàng Vũ

01/05/2012
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét