Tên quần đảo cực Tây Nam Tổ quốc: "Châu" hợp lý hơn "Chu" - Lục Tùng

06/06/2015
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.

1 nhận xét: