Lục bát lãng đãng “lạ đời" mà “rất đời” của Lê Thiên Minh Khoa - Phạm Sáu & Châu Thạch

5/5/18
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét