Tờ tiền năm mươi ngàn những năm 1980 - tản văn Nguyễn Thành Công

05/08/2018
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét